Thưởng Tết 2014 cao nhất 650 triệu đồng

160

Theo báo cáo từ 63 tỉnh, thành phố cả nước thì mức thưởng Tết năm nay cao nhất là 650 triệu đồng.

Bà Tống Thị Minh – Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương (Bộ LĐ, TB&XH) cho biết, đây là mức thưởng Tết Âm lịch của một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Còn mức thưởng Tết Dương lịch năm nay cao nhất là 624,2 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI tại TPHCM.

Về mức thưởng Tết Dương lịch, bà Minh cho biết, mức bình quân mà lao động được nhận là 1,1 triệu đồng/người. Mức này tăng khoảng 18% so với Tết năm ngoái. Về các loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng khoảng 1,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp cổ phần, góp vốn chi phối của Nhà nước khoảng 1,9 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh khoảng 622 ngàn đồng/người. Doanh nghiệp FDI khoảng 1,2 triệu đồng/người.

Mức trung bình thưởng Tết năm nay của các doanh nghiệp là 3,5 triệu đồng/người, tăng 8,7% so với năm ngoái. Mức thưởng trong các loại hình doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thưởng khoảng 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp cổ phần, góp vốn chi phối của Nhà nước khoảng 4,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh khoảng 2,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI khoảng 3,3 triệu đồng/người.

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội công bố, thì mức thưởng trên vẫn chưa thể hiện hết tình hình lương, thưởng Tết của tất cả các lao động trên toàn quốc. Năm nay chỉ có 11.678 doanh nghiệp, tương đương 3% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức thưởng nêu trên thể hiện sự cố gắng của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay.

Phương Anh (Gia đình và Xã hội)